Алегарычны вобраз Плачкi Сачыненне

Хотите узнать готовый ответ на вопрос Алегарычны вобраз Плачкi Сачыненне и правильно решить домашнее задание по предмету Беларуская мова? Подробное решение смотрите ниже.

Алегарычны вобраз Плачкi
Сачыненне

Найбольш цікавае апавяданне "Плачка". Гэта адно з самых незвычайных апавяданняў кнігі. У гэтай гісторыі апісваецца незвычайная прыгожая кабета, якая з'яўляецца ў пакінутых дамах, у пустых касцёлах і на руінах. На яе вачах заўсёды блішчэлі слёзы, з-за таго людзі называлі яе Плачкай. Вобраз Плачкі сымвалізуе, што ў чалавека на першым месце павінны быць не матэрыальныя, а духоўныя каштоўнасці. Яна плача, бо іх, каштоўнасці, не бачаць, не разумеюць, ганяюцца за ўяўным, несапраўдным.
Вобраз Плачкі арыгінальны і не сустракаецца ў іншых славянскіх літаратурах. Кніга "Шляхціц Завальня" ўздымае перш за ўсё маральна-этычныя праблемы. Але паўстаюць яны ў цікавых міфалагічных вобразах

Похожие ответы

Можете пожалуйста помочь с четырьмя заданиями
Можете пожалуйста помочь с четырьмя заданиями
Помагите с Беларускай литературой напишите все эпитэты с текста ,,Песня ляснога жаваранка" Якуба Коласа.
Помагите с Беларускай литературой напишите все эпитэты с текста ,,Песня ляснога жаваранка Якуба
Сочинение про места Беларусии на белорусском языке
Сочинение про места Беларусии на белорусском языке
У чым заключаецца гармония чалавека и прыроды?
У чым заключаецца гармония чалавека и прыроды?