1. Выпішыце аднасастаўныя сказы, падкрэсліце граматычную аснову: Непрыкметна ляцеў час. На дварэ гудзела завіруха. Кідала ў вокны сухі снег. Ён бясконца шурпаў па шыбах. Вецер біў у бляшаны дах,...

Хотите узнать готовый ответ на вопрос 1. Выпішыце аднасастаўныя сказы, падкрэсліце граматычную аснову: Непрыкметна ляцеў час. На дварэ гудзела завіруха. Кідала ў вокны сухі снег. Ён бясконца шурпаў па шыбах. Вецер біў у бляшаны дах,... и правильно решить домашнее задание по предмету Беларуская мова? Подробное решение смотрите ниже.

1. Выпішыце аднасастаўныя сказы, падкрэсліце граматычную аснову: Непрыкметна ляцеў час. На дварэ гудзела завіруха. Кідала ў вокны сухі снег. Ён бясконца шурпаў па шыбах. Вецер біў у бляшаны дах, нібы ў бубен. Гудзела ў коміне. А ў пакоі было цёпла, утульна. Ярка-ярка гарэла настольная лямпа. Рытмічна і гэтак спакойна цікаў будзільнік. Было ўжо вельмі позна. Але Сяргею не хацелася спаць. Хацелася сядзець і сядзець вось так, глядзець на маці і слухаць яе расказ.
Помогите очень надо

Похожие ответы

Характарыстыка Насцечки з расказа Настечка
Характарыстыка Насцечки з расказа Настечка
Помагите с Беларускай литературой напишите все эпитэты с текста ,,Песня ляснога жаваранка" Якуба Коласа.
Помагите с Беларускай литературой напишите все эпитэты с текста ,,Песня ляснога жаваранка Якуба
Сачыненне-разважанне па тэме «Алегарычны сэнс вобраза плачкі»
Сачыненне-разважанне па тэме Алегарычны сэнс вобраза
Характарыстыка Ягайлы у пьесе Аляксей Дудараў " Князь Вітаўт"
Характарыстыка Ягайлы у пьесе Аляксей Дудара Князь
Меня просят пабудоваць схемы дапасавання, киравання и прымыкання. Это как?
Меня просят пабудоваць схемы дапасавання, киравання и прымыкання. Это