Сойлемдердiн кайсысын мезгiл мандi, кайсысын себеп мандi курмалас етiп курауга болатынын ойланып, бiрiншi мен екiншi топтагы сойлемдердi курмаластырындар. I. 1. Теренге балык уылдырык шаша...

Хотите узнать готовый ответ на вопрос Сойлемдердiн кайсысын мезгiл мандi, кайсысын себеп мандi курмалас етiп курауга болатынын ойланып, бiрiншi мен екiншi топтагы сойлемдердi курмаластырындар. I. 1. Теренге балык уылдырык шаша... и правильно решить домашнее задание по предмету Қазақ тiлi? Подробное решение смотрите ниже.

Сойлемдердiн кайсысын мезгiл мандi, кайсысын себеп мандi курмалас етiп курауга болатынын ойланып, бiрiншi мен екiншi топтагы сойлемдердi курмаластырындар.

I. 1. Теренге балык уылдырык шаша алмайды, ... . 2. Сасык кузен, тышкан, жылан сиякты жандiктер окпанды жерден iндi коп казады, ... . 3. Есенкул жауап катканша болган жок, ... . 4. Кей металдар табигатта оте аз ... .

||. 1. ... жанагы жук машинага да жеттiк. 2. ... неге десен, ондай жердiн асты ылгалсыз кургак болады. 3. ... жане таза турiнде кездесуi сирек. 4. ... неге десен, онда уылдырык оралатын не балдыр, не шоп, не камыс жок.

Похожие ответы

Написать диалог с данными картинками.Нужно срочно дам 50 балов
Написать диалог с данными картинками.Нужно срочно дам 50
Менің əлеуметтік желідегі достарым эссе. помогите пажалуйста срочно нужно заранее спасибо❤
Мен леуметтк желдег достарым эссе. помогите пажалуйста срочно нужно заранее
Нысанбай жырау туралы 20 малимет берндерщ))
Нысанбай жырау туралы 20 малимет берндерщ
Плиз срочно) 6)..................
Плиз срочно 6..................
будет если есть вредную пищу на казахском
будет если есть вредную пищу на казахском