Сойлемдердiн кайсысын мезгiл мандi, кайсысын себеп мандi курмалас етiп курауга болатынын ойланып, бiрiншi мен екiншi топтагы сойлемдердi курмаластырындар. I. 1. Теренге балык уылдырык шаша...

Хотите узнать готовый ответ на вопрос Сойлемдердiн кайсысын мезгiл мандi, кайсысын себеп мандi курмалас етiп курауга болатынын ойланып, бiрiншi мен екiншi топтагы сойлемдердi курмаластырындар. I. 1. Теренге балык уылдырык шаша... и правильно решить домашнее задание по предмету Қазақ тiлi? Подробное решение смотрите ниже.

Сойлемдердiн кайсысын мезгiл мандi, кайсысын себеп мандi курмалас етiп курауга болатынын ойланып, бiрiншi мен екiншi топтагы сойлемдердi курмаластырындар.

I. 1. Теренге балык уылдырык шаша алмайды, ... . 2. Сасык кузен, тышкан, жылан сиякты жандiктер окпанды жерден iндi коп казады, ... . 3. Есенкул жауап катканша болган жок, ... . 4. Кей металдар табигатта оте аз ... .

||. 1. ... жанагы жук машинага да жеттiк. 2. ... неге десен, ондай жердiн асты ылгалсыз кургак болады. 3. ... жане таза турiнде кездесуi сирек. 4. ... неге десен, онда уылдырык оралатын не балдыр, не шоп, не камыс жок.

Похожие ответы

помогите составить красворд на тему фаст фут на казахском языке пожалуйста и срочно даю 20 баллов
помогите составить красворд на тему фаст фут на казахском языке пожалуйста и срочно даю 20
Нужно написать эссе или сочинение на тему "Теледидар аркылы алем корем" на казахском языке. Срочно! 20 баллов!
Нужно написать эссе или сочинение на тему Теледидар аркылы алем корем на казахском языке. Срочно!
Казак тiлiн сабақтан басқа қайдан үйренуге болады? Помогите пожалуйста ответить на вопрос!
Казак тiлiн сабатан баса айдан йренуге болады? Помогите пожалуйста ответить на
Напишите сочинение на казахском языке на тему "мой родной язык казахский"
Напишите сочинение на казахском языке на тему мой родной язык