Сойлемдердiн кайсысын мезгiл мандi, кайсысын себеп мандi курмалас етiп курауга болатынын ойланып, бiрiншi мен екiншi топтагы сойлемдердi курмаластырындар. I. 1. Теренге балык уылдырык шаша...

Хотите узнать готовый ответ на вопрос Сойлемдердiн кайсысын мезгiл мандi, кайсысын себеп мандi курмалас етiп курауга болатынын ойланып, бiрiншi мен екiншi топтагы сойлемдердi курмаластырындар. I. 1. Теренге балык уылдырык шаша... и правильно решить домашнее задание по предмету Қазақ тiлi? Подробное решение смотрите ниже.

Сойлемдердiн кайсысын мезгiл мандi, кайсысын себеп мандi курмалас етiп курауга болатынын ойланып, бiрiншi мен екiншi топтагы сойлемдердi курмаластырындар.

I. 1. Теренге балык уылдырык шаша алмайды, ... . 2. Сасык кузен, тышкан, жылан сиякты жандiктер окпанды жерден iндi коп казады, ... . 3. Есенкул жауап катканша болган жок, ... . 4. Кей металдар табигатта оте аз ... .

||. 1. ... жанагы жук машинага да жеттiк. 2. ... неге десен, ондай жердiн асты ылгалсыз кургак болады. 3. ... жане таза турiнде кездесуi сирек. 4. ... неге десен, онда уылдырык оралатын не балдыр, не шоп, не камыс жок.

Похожие ответы

продукт фаст фуда из Азии
продукт фаст фуда из Азии
ПОМОГИТЕ С КАЗАХСКИМ ПЛЕЗ СРОЧНО 2 ТАПСЫРМА
ПОМОГИТЕ С КАЗАХСКИМ ПЛЕЗ СРОЧНО 2 ТАПСЫРМА
бегзат сатарханов где родиас умер
бегзат сатарханов где родиас умер
Составьте из этих слов предложения: Білім,ақыл,сана,саяхат,бұлт,теңіз прошуууу
Составьте из этих слов предложения Блм,аыл,сана,саяхат,блт,тез
Отан туралы шығарма ыңғайлас салаласқа
Отан туралы шыарма ыайлас салаласа